Operacja „Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie innowacyjnych usług prozdrowotnych i inwestycje w ośrodek turystyczny”, której celem jest rozwijanie usług okołoturystycznych, prozdrowotnych poprzez wykonanie groty solnej, zakup pojazdu specjalistycznego, zakup wyposażenia pokoi, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz poprzez utworzenie miejsc pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność współfinasowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Zapytanie ofertowe: dostawa pojazdu specjalistycznego


Zapytanie

Oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o zamówienie

 

 

 

 

I. Przedmiot zamówienia: dostawa fotowoltaiki i pompy ciepła

a) Przedmiotem inwestycji jest dostawa fotowoltaiki i pompy ciepła do budynku położnego w ul. Sienkiewicza 8b, 84-360 Łeba

 Do pobrania:

zapytanie oze

oze oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o zamówienie

 

PROW 2014-2020

Operacja pn. „Uruchomienie usługi wynajmu pokoi w oparciu o innowacyjny system zamków w drzwiach z kodem dostępu” mająca na celu rozwój działalności gospodarczej poprzez zaadaptowanie części budynku dla uruchomienia usługi wynajmu miejsc noclegowych oraz stworzenie 1 miejsca pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Operacja polega na rozwijaniu działalności gospodarczej poprzez uruchomienie nowej usług w zakresie wynajmu 7 pokoi w obiekcie (pałac) w miejscowości Radusz (łącznie 20 miejsc noclegowych).W ramach operacji zaplanowano remont polegający na zaadoptowaniu części budynku (piętro) na pokoje gościnne (5 pokoi 4-osobowych z łazienkami, 2 pokoje 2-osobowe z łazienkami), pomieszczenie biurowe i magazynek gospodarczy. Drzwi do pokoi zostaną wyposażone w system zamków z kodem dostępu. Wyposażenie w niezbędne urządzenia i meble Wnioskodawca zapewni z własnych zasobów. Rezultatem operacji będzie powstanie kompleksowej usługi łączącej organizację imprez okolicznościowych (usługa już istniejąca) z usługą wynajmu miejsc noclegowych; w ten sposób przedsiębiorstwo Wnioskodawcy stanie się bardziej konkurencyjne na rynku usług turystycznych i okołoturystycznych. Zostanie utworzone jedno miejsce pracy (dla kobiety - pokojówka) a dwa miejsca pracy zostaną utrzymane.

Wartość operacji:           

  • Koszt całkowity – 236 859,99 zł
  • Koszty kwalifikowane – 192 569,10 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania - 100 000,00 zł.