Operacja „Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie innowacyjnych usług prozdrowotnych i inwestycje w ośrodek turystyczny”, której celem jest rozwijanie usług okołoturystycznych, prozdrowotnych poprzez wykonanie groty solnej, zakup pojazdu specjalistycznego, zakup wyposażenia pokoi, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz poprzez utworzenie miejsc pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność współfinasowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Operacja polega na rozwijaniu usług okołoturystycznych, prozdrowotnych w pensjonacie Kaszebe położonym  w Łebie, ul. Sienkiewicza 8b poprzez utworzenie uruchomienie innowacyjnej formy świadczenia usługi nieoferowanej na obszarze LGD.  W związku z prowadzeniem działalności prozdrowotnej, szczególnie w ramach rehabilitacji pocovidowej na terenie ośrodka turystycznego w Łebie uruchomię grotę solną.  Takie pomieszczenia wyłożone solą jest wyposażone w specjalny system podgrzewania i wentylacji, co powoduje, że sól paruje, a powietrze staje się ujemnie zjonizowane i nasycone pierwiastkami obecnymi w solnych blokach.  Osoby korzystające z seansów w grocie solnej uzyskują: lepsza drożność dróg oddechowych, działanie przeciwzapalne odkażające, kojące działanie na skórę, działanie relaksujące, obniżenie poziomu stresu . Dolegliwości z zakresu niewydolności siłowej będą leczone również  siłownią zewnętrzną. Z działalnością prozdrowotną związany jest także zakup pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Moimi klientami będą osoby starsze, osoby po COVID19, schorowane, mające problem z poruszaniem się, z wydolnością oddechową. Pojazd pozwoli mi na transport tych osób. Zaoferuję im nie tylko usługi prozdrowotne, ale także pomogę w korzystaniu z atrakcji turystycznych powiatu lęborskiego. Ponadto uruchomię dzienną rehabilitację, dla pacjentów dowożonych do moje pensjonatu. W ramach operacji zakupię także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii - pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. Będą to działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego. Kolejnym elementem operacji jest zakup wyposażenia pokoi, w których będą przebywać goście pensjonatu - zakupię łóżka i telewizory (po 8 szt.). Realizacja operacji umożliwi mi wzrost przychodów z działalności gospodarczej i będzie się wiązała z utworzeniem 3 miejsc pracy - 2,25 etatu ( 1 etat dla osób z grup defaworyzowanych) - łącznie trzy miejsca pracy -pokojówka - 2 osoby i obsługa groty solnej - 1 osoba, w wymiarze czasu pracy 0,75 etatu.

Wartość operacji:

  • Koszt całkowity – 366 882,96 zł
  • Koszty kwalifikowane – 298 278,81 zł
  • Wartość uzyskanego dofinansowania - 149 000,00 zł.