SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV - działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.