Nowe inwestycje w usługi prozdrowotne i w ośrodek turystyczny

Operacja „Nowe inwestycje w usługi prozdrowotne i w ośrodek turystyczny”, której celem jest rozwijanie usług okołoturystycznych, prozdrowotnych i podniesienia standardu pokoi na wynajem poprzez zakup sprzętu relaksująco - prozdrowotnego, zakup wyposażenia pokoi, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz poprzez utworzenie miejsca pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność współfinasowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Operacja polegała na rozwijaniu usług okołoturystycznych w pensjonacie Kaszebe położonym w Łebie, ul. Sienkiewicza 12b poprzez podniesienie jakości usługi prozdrowotnych i podniesienie standardu wyposażenia pokoi na wynajem. W związku z prowadzeniem działalności prozdrowotnej, szczególnie w ramach rehabilitacji pocovidowej na terenie ośrodka turystycznego w Łebie zakupiono saunę na podczerwień i jacuzzi. Powyższe elementy służą rozszerzeniu pakietu usług rehabilitacyjnych, prozdrowotnych. Warte podkreślenia jest szczególnie innowacyjne rozwiązanie - leżanki/fotele na podczerwień. Są to urządzenia nie występujące obecnie na obszarze LGD Dorzecze Łeby i znacząco udoskonalające usługi rehabilitacyjne. Sauna na podczerwień łagodzi i rozluźnia mięśnie, uspokaja całe ciało, przynosi ulgę w bólu, wzmacnia odporność, wspomaga odchudzanie, poprawia jędrność i napięcie skóry. Mamy tu do czynienia z innowacją polegającą na zastosowaniu nowych technologii wytwarzania usług. Moimi klientami są osoby starsze, osoby po COVID19, schorowane, mające problem z poruszaniem się, z wydolnością oddechową, ludzie żyjący na co dzień w pędzie co odbija się negatywnie na ich kondycji fizycznej. W ramach operacji zakupiono także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii - pompę ciepła i panele fotowoltaiczne, które są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby części obiektu turystycznego związanej z usługami prozdrowotnymi. Są to działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego. Kolejnym elementem operacji był zakup wyposażenia pokoi, w których przebywają goście pensjonatu - zakupiono szafy ubraniowe (10 szt.), stoły (10 szt.), krzesła (20 szt.) stolik nocny (20 szt.), lodówki pokojowe (10 szt.), suszarki do włosów (10 szt.). Była to wymiana sprzętu na nowocześniejszy co podniosło standard wynajmowanych pokoi. Realizacja operacji umożliwiła mi wzrost przychodów z działalności gospodarczej i wiązało się to z z utworzeniem 1 miejsca pracy - dla osoby z grup defaworyzowanych) - obsługa klientów korzystających z zabiegów prozdrowotnych.

 

Wartość operacji:

  • Koszt całkowity – 215 523,79 zł

  • Koszty kwalifikowane – 175 222,59 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania - 87 500,00 zł.