Nowe inwestycje w usługi prozdrowotne i w ośrodek turystyczny

Operacja „Nowe inwestycje w usługi prozdrowotne i w ośrodek turystyczny”, której celem jest rozwijanie usług okołoturystycznych, prozdrowotnych i podniesienia standardu pokoi na wynajem poprzez zakup sprzętu relaksująco - prozdrowotnego, zakup wyposażenia pokoi, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz poprzez utworzenie miejsca pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność współfinasowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do rozwoju działalności gospodarczej

RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 
"LUSIA" LUCYNA WRZESIEŃ
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: dostawa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest dostawa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła do budynku położnego w ul. Sienkiewicza 8b, 84-360 Łeba.

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV - działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.

 

Zapytanie ofertowe: dostawa pojazdu specjalistycznego


Zapytanie

Oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o zamówienie